Picture of the author
KAP
Picture of the author
KAP
Danh Mục

Khẩu Trang Y Tế HT Pharma

54,000 VND

Oyster Max Gold

680,000 VND

NMI Alphathion

850,000 VND

NMI Hyalusamin

780,000 VND

Test Nhanh Kháng Nguyên COVID-19 Humasis

1,875,000 VND

Test Nhanh Kháng Nguyên COVID-19 Genedia

1,325,000 VND
  • Liên hệ

  • 205/14 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 04, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • contact@kaptradingintl.com

  • 0974400340


  • MST 0316283386

  • do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp ngày 14/09/2022

  • cert
  • Kết nối

cert